Conference Website 

National Conference Education Today

The purpose of the conference is a crea o comunitate naţională de practică şi de învăţare în care, prin schimb de experienţă şi expertiză la nivelul cercetării, teoriei şi practicilor asociate cu problematica complexă a formării cadrelor didactice, să contribuim la dezvoltarea unui sistem coerent de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România.

Local Partners