Website-ul Conferinţei 

Comitetul ştiinţific

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
Conf. univ. dr. Nicoleta Laura POPA
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU
Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU

Universitatea Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN
Prof. univ. dr. Ion Ovidiu PÂNIŞOARĂ
Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU
Prof. univ. dr. Cristian STAN
Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

Universitatea de Vest Timişoara

Prof. univ. dr. Simona SAVA
Conf. univ. dr. Mariana CRAŞOVAN
Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

CSP II dr. Magdalena BALICA
CSP I dr. Simona VELEA
CSP I dr. Ciprian FARTUŞNIC

Sus

Comitetul de organizare

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU
Conf. univ. dr. Florin FRUMOS
Conf. univ. dr. Roxana GHIAŢĂU
Conf. univ. dr. Simona BUTNARU
Lector univ. dr. Versavia CURELARU
Lector univ. dr. Georgeta DIAC
Lector univ. dr. Roxana APOSTOLACHE
Lector univ. dr. Adrian LABĂR
Lector univ. dr. Andrei MARIAN
Lector univ. dr. Bogdan NECULAU
Asist. univ. dr. Camelia ONU
Asist. univ. dr. Magda SAMOILĂ

Universitatea Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Ovidiu PÂNIŞOARĂ
Conf. univ. dr. Anca POPOVICI
Lector univ. dr. Nicoleta DUŢĂ

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA
Conf. univ. dr. Ioana MĂGDAŞ
Asist. univ. dr. Daniel ANDRONACHE

Universitatea de Vest Timişoara

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE
Lector univ. dr. Nicolae HURDUZEU
Lector univ. dr. Dana CRĂCIUN
Lector univ. dr. Ioana BANADUC

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Prof. dr. Genoveva Aurelia FARCAŞ
Prof. dr. Florentin Traian CIOBOTARU
Prof. drd. Luciana ANTOCI
Prof. Aura ŢABĂRĂ
Prof. Cecilia FOIA

Sus